Bytový dům park rokytka

Pro orientaci a zvolenou formu navrženého bytového domu byla klíčová poloha pozemku k přilehlé komunikaci Za Lidovým domem.
work

Park rokytka

Podélná osa objektu je umístěna kolmo na osu této komunikace. Rozsah a podobu objektu rovněž ovlivnil tvar a orientace pozemku ke světovým stranám a dále pak skutečnost, že pouze severní obdélnou část parcely je možné zastavět. Výsledkem je návrh pěti podlažního objektu s protáhlým obdélníkovým půdorysem orientovaným dlouhými fasádami k jihu a k severu. Objekt má 3 schodišťové sekce se vstupy ze severní fasády. Architektonické řešení návrhu vychází z orientace objektu ke světovým stranám, na severní stranu jsou orientovány vstupy a noční části bytů s ložnicemi. K jihu se objekt otevírá pro denní části bytů většími prosklenými plochami a zejména průběžnými balkony a terasami v rámci ustupujících horních podlaží. Hmotově jde o hranol nad obdélným půdorysem. Hmoty objektu směrem vzhůru ubývá, čehož je využito pro terasy bytových jednotek. Výrazně ustoupené je 5. nadzemní podlaží. V přízemí jsou na jižní stranu orientovány terasy s předzahrádkami, které přecházejí v zatravněnou plochu v jižní části pozemku. Fasády jsou řešeny kombinací světle šedé hladké omítky a obkladu z barevných deskových materiálů. Páté, ustupující podlaží je odlišeno vodorovnými pruhy strukturované omítky v tmavě šedém odstínu.


Podrobnosti

  • Klient: Crescon, a.s.
  • Studie: 2016
  • Realizace: 2018
  • Místo: Praha 9, Vysočany

Fotografie

Zaujala vás naše práce ?