lávka v parku kaménka

Jde o lávku pro pěší, která překonává úvoz v parkově řešeném prostranství v centrální části obce Lysolaje v oblasti východně od objektů základní a mateřské školy.
work

lávka v parku kaménka

Lávka zlepšila průchodnost členitým terénem parku. Lávka je navržena z masivního smrkového dřeva, tlakově impregnovaného pro zvýšení životnosti mostu. Dřevěné prvky jsou spojovány tesařskými spoji, svorníky a vruty. Nosnou konstrukci tvoří dvojice hlavních trámů, přes kterou je z fošen položena mostovka. Trámy jsou ve vodorovné rovině zavětrovány ondřejskými kříži a podepřeny šikmými vzpěrami kotvenými do svahu pomocí kotev „Krinner“. Rovněž dvojice vzpěr jsou zavětrovány. Lávka je na obou koncích uložena přes dubové podkladky na prahy z prostého betonu. Zábradlí má sloupky vyztužené šikmými vzpěrami a výplň ze svislých příčlí. Parametry lávky: Délka x šířka: 15,0 x 1,76 m Výška mostovky nad nejnižším bodem: 4,0 m Průjezdná výška pod lávkou: 3,7 m Průchodná šířka: 1,5 m


Podrobnosti

  • Klient: -
  • Realizace: 2014
  • Místo: Praha 6, Suchdol

Fotografie

Zaujala vás naše práce ?